Best Transport klimakompenserer vores kørsler 100%Læs mere

Miljøpolitik

Best Transport AS har stort fokus på at levere services, som i bedst mulig grad bidrager til unødigt udslip og miljøforurening.

 

Tiltag som i den forbindelse kan fremhæves:

  • Størst mulig brug af cykelbude på de leverancer, der ikke er afhængig af bil for at udføre forsendelse. (i Stockholm og Oslo)
  • Transport- og kørselsplanlægning; så kort som mulig vej mellem hvert stop. Vi planlægger hver enkelt chaufførs rute, så han til hver en tid har en plan over, hvordan han skal levere de forskellige forsendelser. Dette gør, at man slipper for at køre på kryds og tværs, men istedet kører sine forsendelser inden for en lille radius ad gangen.
  • Tomgangskørsel forbudt. Vores chauffører må aldrig lade bilen stå i unødvendigt tomgang.
  • Best Transport Aps disponerer pt over en bilpark på  over 400 vare- og lastbiler. Det er vigtigt for os at udslippet bliver reduceret til et minimum samt at vi hele tiden følger op.

Best Transport-koncernen arbejder løbende med miljøfremmende tiltag. For nylig blev der bl.a. indgået en samarbejdsaftale med Tricorona Climate Partner i Sverige mht. 100% klimakompensation.

I dag udføres 40% af vores leverancer med vedvarende brændsel. Siden 1. maj 2016 har vi kompenseret alle leveringer med et køretøj fra Best med 100%. Gennemsnitsalderen for vores biler er 3 år, hvilket betyder, at alle biler som kører på fossilt brændstof er den nyeste type partikel.

I centrum af Stockholm og Oslo bruger vi ofte cykelbude – vores mest miljøvenlige tilbud.

Baggrund

Virksomheden har gennemført en miljøvurdering, hvor kritiske og væsentlige miljøaspekter er blevet identificeret. Ud fra dette har vi fastsat vores miljøpolitik. Best har lavet nogle Miljø lovgivningskrav og alle medarbejdere har deltaget i uddannelsen Grundlæggende Miljø.

En enkelt medarbejder deltager i årets træning for miljøledelse. Virksomheden har derfor indført et miljøstyringssystem og Best 2016 er blevet godkendt i det årlige miljøregnskab.

Ledelsen gennemfører årligt en evaluering af arbejdet og dokumenterer de miljøforbedringer, der har fundet sted og angiver retningen for det fremtidige miljøarbejde.

Best har i dag ca. 450 biler fordelt blandt de største byer i Norge og Sverige. Bilparken består af både cykler, vare- og lastbiler. Vi udfører transport for store og små virksomheder indenfor alle brancher.

Miljøpolitik 2016

Miljøhensyn skal være en naturlig del af forretningsprocessen og koordineres på tværs af vores operatører.

Vi vil hele tiden forbedre os for at mødes og om muligt overstige kravene i forskrifter og andre relevante bestemmelser samt fra vores kunder.

Alle ansatte skal modtage information og oplæring, hvilket er nødvendigt for at få en forståelse for det personlige ansvar med at arbejde i overensstemmelse med vores miljøpolitik.

Trafiksikkerhed 2016

Best Transport skal som virksomhed have et stort fokus på sikkerhed. Vi skal bidrage til de akutte trafiksikkerhedsmål både for den enkelte men også for virksomheden og samfundet.

Vores medarbejdere og underleverandører skal opføre sig som forbilleder i trafikken i overensstemmelse med love og forskrifter om fartgrænser, adfærd i trafikken, køretøjets sikkerhedsstatus, nul-tolerance for alkohol og narko. Best har, sammen med en uafhængig virksomhed, udviklet et rus-testprogram. Vilkårlige narkotests udføres to gange årligt på chauffører og andre medarbejdere hos Best.

Alle tilknyttede underleverandører og deres medarbejdere skal gennemgå Bests interne uddannelse i teoretisk og praktisk viden.

Organisation og aktiviteter

Best Transport håndterer i dag ca. 5000 jobs hver dag. Hovedkontoret i Stockholm ligger i Årsta.

Best Transport har egne terminaler i alle de byer, vi kører ud fra. Best samarbejder med de lokale entreprenører/depoter i yderligere 20 svenske byer udover de byer i i Norge og Sverige, hvor vi har vores egne lokaler og medarbejdere.

Senest har vi også etableres os i København og målet er at blive landsdækkende også i Danmark

Miljøpåvirkning

Best Transport identificerer sig uden tvivl for den største miljøpåvirkning fra trafik og transport. Hver dag udføres et stort antal leverancer for vores kunder og her er der stor fokus på miljøarbejdet. Hver en lille indflydelse kulminerer i en stor indvirkning. Altid i fokus. Færrest mulige kilometer og lavere brændstofforbrug pr. levering.

Hvad har vi gjort indtil videre?

Siden virksomhedens start har koordinering og samkørsel været virksomhedens grundlæggende princip og et værktøj for optimering af dette er gennem årene blevet udviklet og raffineret ved både praktisk design som gennem udvikling af trafikstyring og ruteplanlægning.

Vores kunder kan have fordel af dette.

Vi tilbyder det største udvalg af priser kombineret med den tid, vi har til at udføre opgaven og dermed være i stand til bedre at kunne planlægge. Jo mere tid, vi har til at planlægge og udføre opgaverne, jo lavere pris kan vi tilbyde kunden.

Vinderen af dette er miljøet og økonomien!

100% kulstofforskydning

Fra d. 1. maj 2016 er alle leveringer med køretøjer fra Best med 100% kulstofforskydning.

Kontakt os på info@bestransport.dk eller tlf: 60 115 155 for mere information.

Close
Besttransport.dk bruger cookies.
Ved at vælge by accepterer du, at vi bruger og gemmer cookies på din computer.