Best Transport klimakompenserer vores kørsler 100%Læs mere

Klimakompenserer

Miljøet og vores fælles ansvar

Best Transport har i mange år målrettet vores arbejde med at mindske vores egen samt vores kunders klimapåvirkning. Vores overgang fra fossile til vedvarende brændstof er i dag branche ledende.

 

Nu tager vi det næste skridt og klimatilpasser alle transporter fuldt ud.

Fra og med den 1. maj 2016 er alle transporter, som foregår med Best´s vogne 100% klimatilpasset. Tanken/idéen med at klimatilpasning, at vi skal gøre det rigtige i forhold til miljøet. Vi arbejder derfor hårdt på at vores klimatilpasning er med til at kompensere for de CO2-udledninger, vi udleder.

 

Sådan fungerer det.

Vi beregner årligt vores CO2-udslip på vores vogne. Fra at chaufføren forlader garagen til at den parkeres igen når arbejdsdagen slutter. Med udgangspunkt i disse beregninger klimatilpasser vi efterfølgende ton for ton i samarbejde med Tricorona Climate Partner, som er en svensk virksomhed, der hjælper andre virksomheder og organisationer med at tage ansvar for miljøet.

Det projekt vi har valgt er Sri Balaji, et biomassekraftværk i delstaten Andhra Pradesh i Østindien. Kraftværket anvender vedvarende landbrugsaffald fra den lokale region som brændstof. Kraftværket er tilsluttet elnettet og bidrager på denne måde med grøn elektricitet. Kul er den primære strømkilde i landet og brugen af landbrugsaffald ved Sri Balaji reducerer CO2-udslippet med ca. 29.000 ton om året. Sri Balaji er både CDM- og Gold Standard certificeret.

 

Hvad koster det?

For dig som Best-kunde koster klimatilpasningen ikke ekstra. Du skal ikke anskaffe en miljøaftale eller købe klimatilpasningen separat. Det hele er inklusiv. Vi har valgt at gøre dette fuldt ud både for vores egen og for vores kunders skyld.

Bliv kontaktet af en konsulent


DM-projektet opfylder Kyotoprotokollets kriterier om løbende at kvantificere klimaudnyttelsen. Kontrollen styres af uafhængige autoriserede revisorer, som rapporterer om projektet til FN. Det mest centrale kriterie i FN´s evaluering er additionalitet. Projektet var ikke blevet til uden CDM og penge fra klimatilpasningen.

Ethvert CDM-projekt gennemgås løbende for at beregne den faktiske udslipsreduktion for den givne periode, hvorefter FN udfærdiger udslipsreduktionscertifkat eller CER (Certified Emission Reduction). Disse certifikater registreres i et internationalt register med unikke serienumre, som gør at ethvert CER kan spores til det projekt, som skabte det. Certifikatet er derfor et bevis for at leverandøren har skabt den klimafordel, som kunden har bestilt. Certifikatet makuleres efterfølgende i det internationale register, hvilket gør at certifikatet forsvinder uigenkaldeligt.

CDM-projektet er for det meste investeringer i vedvarende energi. Et eksempel på et CDM-projekt kan være en vindmølle, der eksempelvis bygges i Kina, hvor en stor del af nutidens energibehov dækkes af energi fra kul med stor indvirkning på miljøet. CDM-projektet bidrager også med bæredygtig udvikling i det pågældende land og har positive virkninger både socialt og økonomisk såvel som miljømæssigt. Læs mere om CDM på cdm.unfccc.int


Gold Standard opstod som et kvalitetsstempel for klimatilpasningsprojekter, som indebar strenge forholdsregler med tilhørende krav til socialt ansvar og bæredygtig udvikling for klimatilpasningsprojekter. Gold Standard er en global, ideel platform og er den eneste certifikationsstandard som er godkendt og betroet af mere end 80 internationale miljøorganisationer, deriblandt WWF International og Greenpeace International. Projektet overvåges også af et uafhængigt teknisk rådgivende udvalg og kontrolleres af uafhængige revisorer. Certifikationsprocessen kræver stort engagement af lokale interessenter og organisationer. Et eksempel på det sociale ansvar kan være at klimatilpasningsprojektet eksempelvis skaber job til lokalbefolkningen, bidrager til de lokale skoler og forbedrer infrastrukturen i området.
Gold Standard er underlag de indkøbs krav som kræves til brug af offentlige indkøb til CDM- projektet. Gold Standard verificerer såval CDM- som VER-projekt. For mere information om Gold Standard: www.goldstandard.org

Close
Besttransport.dk bruger cookies.
Ved at vælge by accepterer du, at vi bruger og gemmer cookies på din computer.