Ved brug af Best Transport ApS

Forretningsbetingelser

specialbud.png

Vilkår & betingelser

 1. Kunden har altid ansvaret for, at varerne/forsendelsen er omhyggeligt indpakket før transporten. Best Transport kan tilbyde, at hjælpe med emballage som tilkøb.
 2. Best Transport kan ikke modtage erstatningskrav, såfremt varerne sendes uden emballage eller utilstrækkelig emballage.
 3. Alle transportopgaver/forsendelser skal underskrives af modtageren. Ofte er det Best Transports kundes kunde, der modtager forsendelsen. Derefter er det Best Transports ansvar, at informere sin kunde om, at leveringen er udført, når der er underskrevet for modtagelsen af varen. Forsendelsen anses for lovligt udført, når der er underskrevet for modtagelsen af varen.
 4. Varer er forsikret i henhold til transportørlovgivingen § (32-39) NSAB/2015 § 24-26 formidler § 15-23 for transportør; 8,33 SDR-pr. kg eller maksimalt varens værdi. Ud fra CMR-lovgivning §29.
 5. Det er kundens eget ansvar, at tegne ekstra forsikring udover det, der er beskrevet i pkt. 4, såfremt det kræves.
 6. Såfremt kunden har særlige krav til udførelse af leveringen, eksempelvis temperaturkrav, løfteprocedurer mm, skal dette aftales skriftligt og bekræftes skriftligt af Best Transport. Det skal også fremgå i forsendelsesdokumentet/elektronisk overførte data, samt mærkes på lasten.
 7. Force majeure: Vores chauffører er aldrig ansvarlige overfor tab på grund af pludselige og uforudsete hændelser, der forekommer udenfor chaufførens kontrol.

skador.png

Vores forsikringsproces

Anmeld skaden til os.

 1. Sørg for, at anmelde skaden på skrift.
 2. Der skal ske en besigtigelse af godset.
 3. Fremsend dokumentation i form af indkøbsfaktura, fragtbrevsnummer på forsendelsen.
 4. Skaden skal anmeldes øjeblikkeligt. Så tjek indholdet så hurtigt som muligt.
 5. Overskrides de korte reklamationsfrister, skal du nu bevise, at der er tale om en transportskade, og du kan, i værste fald, blive udelukket fra erstatning.
 6. Tag fotos, undlad at flytte godset, og begræns skaden.

Forsikringsbeløb:

 1. Varerne er forsikret i henhold til transportørlovgivningen § (32-39) NSAB/2015 § 24-26 formidler § 15-23 for transportør; 8,33 SDR-pr. kg, eller maksimalt varens værdi. Ud fra dansk CMR-lovgivning § 29. Eks. 8,33 SDR pr. kg = 70,32 kr. pr. kg. Kassens vægt skal dokumenteres.
 2. Det er kundens eget ansvar, at tegne ekstra forsikring, udover det der er beskrevet i ovenstående pkt., såfremt det kræves.

Hvis en ejendel er udsat for brand, tyveri eller anden kriminel handling, skal du altid rapportere det til politiet.